Ochrana životného prostredia

Bezpečnosť spotrebiteľa a ochrana životného prostredia

Biologické produkty používajú proces biodegradácie na spracovanie organickej látky. Týmto zabránite použitiu chemických látok, ktoré sú toxické pre životné prostredie.

Ochrana spotrebiteľa:
Garantujeme, že naše produkty neobsahujú patogénne mikróby a nie sú geneticky modifikované.

Ochrana čistených povrchov:
Produkty nie sú korozívne a nezhoršujú vlastnosti čisteného povrchu.

Kanalizačné siete a zariadenia:
Na rozdiel od chemických produktov, uvoľňované mikroorganizmy neznečisťujú kanalizačné siete, ale pomáhajú rozkladať organické znečistenie.

Životné prostredie:
Naše produkty sú špeciálne vyvinuté na dosiahnutie maximálnej biodegradability. Nie sú klasifikované ako látky „ nebezpečné pre ŽP“.

Klasifikácia biologických produktov:
Biologické produkty sú zatriedené do 4 skupín v závislosti od rizika infekcie ktorú reprezentujú od 1 do 4.

Všetky naše produkty obsahujú mikro organizmy triedy 1 pri ktorých je nepravdepodobné spôsobenie choroby u človeka (podľa smernice Council Directive 2000/54/EEC)

Tieto mikro-organizmy sú tiež nazývané ako nepatogénnemokro-organizmy.
 

Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2024 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok