Princíp účinku

Biodegradácia
je proces, pri ktorom sa organická látka pomocou mikroorganizmov (baktérie, huby, riasy...) rozkladá na vodu a oxid uhličitý.

Bakteriálny rast:
Baktéria sa rozmnožuje bunečným delením. Z materskej bunky vznikajú dve dcérske bunky priemernou rýchlosťou každých 20 minút za optimálnych podmienok.

Princíp účinku
pre jednotlivé špecifické aplikácie je založený na prísnom výbere mikrobiálnej zmesi za účelom optimálneho využitia mikrobiálnej aktivity s cieľom rozložiť organickú látku.

  1. Mikroorganizmy sa vyberú z ich prirodzeného prostredia, vyselektujú sa špecifické kmene schopné rozkladať organický materiál.
  2. Táto schopnosť rozkladu organických látok sa zvyšuje z generácie na generáciu s bakteriálnym rastom.Vybrané kmene sa stresujú nadmerným znečistením, dostávajú sa do kontaktu s narastajúcim množstvom znečisťujúcej látky, ktorú treba rozložiť. Tento proces sa nazýva selektívna adaptácia mikroorganizmov.
  3. Kombináciou rôznych kmeňov sa získajú efektívne zmesi špecifické pre jednotlivé aplikácie. Toto ale neznamená, že kmene stratia ich prirodzenú schopnosť rozkladať iné typy organickej látky. Posilní sa ich rozkladná schopnosť pre špecifické znečistenie.
     

Aký je rozdiel medzi chemickými a biologickými čistiacimi prípravkami?

Používanie chemických prípravkov Používanie biologických prípravkov

Chemický prípravok + Znečistenie
=

Premiestenie nečistôt
(kanalizácia, vodné toky)

 

Biologický prípravok + Znečistenie
=

Rozklad nečistôt
(likvidácia namieste)

 

 

Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2024 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok