Rastlinný odpad

Urýchľovač kompostovania

Rastlinný odpad sa kompostuje s cieľom získať organický mulč pre potreby záhradkárov a farmárov. Prípravok Biokompost zabezpečuje rýchlejší nábeh mikrobiálnej aktivity kompostovacieho procesu, potláča zápach vznikajúci čiastočným rozkladom a vytvára bohatší a výživnejí kompostovací mulč.

Premena suchého lístia späť v úrodnú pôdu je učebnicový príklad rozkladného procesu. Tento opakujúci sa proces je výsledkom triliónov nepatrných v prírode sa vyskytujúcich živých mikroorganizmov, ktoré využívajú organický odpad ako potravu a zdroj energie.

 


 

Biokompost

urýchlenie procesu kompostovania, dôkladná degradácia celulózy a lignínu.

Balenie: 500 g PE dóza

Leták

 

Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2024 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok