Čistenie odpadovej vody pomocou mikroorganizmov

Široká škála vysoko účinných biologických preparátov(zmes mikroorganizmov) pre podporu čistenia odpadovej vody v ČOV:

 • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na zníženie CHSK a BSK5.
 • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na rozklad tukov.
 • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na odbúranie chemických látok.
 • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na účinnú nitrifikáciu a denitrifikáciu.
 • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) rýchleho nábehu ČOV (novej, po odstávke alebo toxickom šoku).
 • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na odstránenie organického zápachu.
 • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na zníženie množstva organického kalu.
 • Multifunkčné biologické preparáty (baktérie a enzýmy).


Aplikáciu produktov podporujeme komplexným servisom, profesionálnym know-how a dlhoročnou skúsenosťou v tejto oblasti.

Komplexný servis obsahuje:

 • Vypracovanie riešenia „šitého“ pre Vašu potrebu (produkty, zariadenie, servis).
 • Meranie a analytické vyhodnotenie parametrov systému.
 • Pravidelné nastavovanie dávok produktov podľa hodnôt nameraných parametrov.
 • Inštalácia a údržba meracích a riadiacich zariadení.
 • Monitorovanie účinnosti ošetrovaného zariadenia.
 • Diagnostika a prevencia havarijných stavov zariadenia.
 • Poradenstvo biologického manažmentu.
Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2024 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok