Čistenie povrchovej vody (vodné nádrže, lagúny, jazerá, rybníky, ...) pomocou mikroorganizmov

Najčastejšie problémy:

 • hromadenie kalu
 • tvorba zápachu
 • nedostatočný rozklad (odstraňovanie) organických látok a iného znečistenia
 • asphyxácia (udusenie) celého vodného prostredia


Široká škála vysoko účinných biologických preparátov (zmes mikroorganizmov) pre podporu čistenia povrchovej vody:

 • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na odstránenie organického zápachu.
 • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na odbúranie chemických látok.
 • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na účinnú nitrifikáciu a denitrifikáciu.
 • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na likvidáciu organických látok a kalov.
 • Multifunkčné biologické preparáty (baktérie a enzýmy).


Aplikáciu produktov podporujeme komplexným servisom, profesionálnym know-how a dlhoročnou skúsenosťou v tejto oblasti.

Komplexný servis obsahuje:

 • Vypracovanie riešenia „šitého“ pre Vašu potrebu (biologické preparáty, zariadenie, servis).
 • Meranie a analytické vyhodnotenie parametrov systému.
 • Pravidelné nastavovanie dávok biologických preparátov (zmes mikroorganizmov) podľa hodnôt nameraných parametrov.
 • Monitorovanie účinnosti ošetrovaného zariadenia.
 • Diagnostika a prevencia havarijných stavov zariadenia.
 • Poradenstvo biologického manažmentu.
Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2024 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok