Odstránenie organického znečistenia z pôdy, likvidácia zbytkov živočíšnej a rastlinnej výroby

Škála vysoko účinných biologických preparátov (zmes mikroorganizmovov) pre odbúranie (likvidáciu) znečistenia a odpadu biologickou cestou:

  • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na odbúranie uhľovodíkov z pôdy.
  • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na odbúranie rôznych chemických látok (zlúčeniny fenolu, kyanidy, alkohol, aldehydy, amíny, organické kyseliny,...).
  • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na rozklad tukov.
  • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na rozklad výkalov a močoviny.
  • Biologické preparáty (baktérie a enzýmy) na rozklad zvyškov rastlinnej výroby.


Aplikáciu produktov podporujeme komplexným servisom, profesionálnym know-how a dlhoročnou skúsenosťou v tejto oblasti.

Komplexný servis obsahuje:

  • Vypracovanie riešenia „šitého“ pre Vašu potrebu (biologické preparáty, zariadenie, servis).
  • Pravidelné nastavovanie dávok biologických preparátov podľa hodnôt nameraných parametrov.
  • Monitorovanie účinnosti ošetrovaného zariadenia.
  • Poradenstvo biologického manažmentu.
Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2024 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok