Biotechnologické aplikácie

Príroda ako perfektné stvoriteľské dielo je postavená na biologických procesoch, ktoré udržiavajú jednotlivé komponenty nášho environmentu v rovnováhe. Mikróby rozkladajú organický odpad na jednoduchšie komponenty, nakoniec na vodu a oxid uhlika. Tento cyklus poskytuje rovnováhu zdrojov a umožňuje prírode schopnosť samoobnovy.

Žiaľ, rýchlosť akou človek dokáže znečistiť svoje okolie môže byť vyššia ako rýchlosť prirodzených čistiacich procesov. Environmentálne zaťaženie ako znečistené vody a vzduch znečistený toxickými splodinami vzniká preto, lebo prirodzená mikrobiálna populácia nestíha degradovať organické látky rovnakou rýchlosťou akou vznikajú.

Biotechnológia pomáha čistiacim procesom novými vysoko špecializovanými prípravkami zloženými z mikroorganizmov s násobne vyššou rozkladnou schopnosťou.

Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2024 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok