Chemikálie a profesionálny servis pre úpravu vody

Naša spoločnosť investuje nemalé čiastky do výskumu a vývoja nových chemických produktov pre úpravu vody ako aj do zdokonalenia osvedčených existujúcich produktov s cieľom poskytnúť svojmu zákazníkovi profesionálne riešenia na báze najnovších poznatkov. V tejto oblasti spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami chemikálií.
Tento vývojový aparát nám umožňuje dať svojmu klientovi istotu riešenia chemickej úpravy vody „šitého na mieru“ a tak zabezpečiť nielen splnenie parametrov kvality vody predpísaných technickou normou, resp. výrobcom zariadenia, ale zároveň docieliť úspory:

 • Spotreby paliva (plyn, nafta, uhlie,...), vody a inej energie.
 • Nákladov na údržbu a opravy zariadení a predĺžením životnosti zariadení.


Aplikáciu chemických produktov podporujeme komplexným servisom, profesionálnym know-how a dlhoročnou skúsenosťou v tejto oblasti.

Komplexný servis obsahuje:

 • Vypracovanie riešenia chemickej úpravy vody „šitého“ pre Vašu potrebu (chemické produkty, zariadenie, servis).
 • Meranie a analytické vyhodnotenie parametrov systému v kontakte s vodou upravenou chemikáliami.
 • Pravidelné nastavovanie dávok chemických produktov podľa hodnôt nameraných parametrov upravenej vody.
 • Inštalácia a údržba meracích, dávkovacích a riadiacich zariadení pre úpravu vody.
 • Monitorovanie účinnosti zariadenia v kontakte s vodou upravenou chemikáliami.
 • Diagnostika a prevencia havarijných stavov zariadenia.
 • Poradenstvo chemického manažmentu.

Výhody pre zákazníka:

 • Zníženie prevádzkových nákladov.
 • Zvýšenie účinnosti zariadenia – max. výrobná kapacita.
 • Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti výroby.
 • Zvýšenie životnosti zariadenia – zníženie nákladov na údržbu.
 • Zníženie nákladov na likvidáciu odpadov.
 • Ochrana životného prostredia.
   
Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2024 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok