Systémy TÚV a studenej vody

Široká škála vysoko účinných chemických produktov pre úpravu - ošetrovanie
vody systémov TÚV a studenej vody:

  • Dezinfekčné prípravky (účinná eliminácia mikro-patogénnych organizmov vrátane baktérií Legionella).
  • Stabilizátory tvrdosti.
  • Odstraňovače inkrustov a usadenín / Odmasťovacie prípravky.

Aplikáciu chemických produktov podporujeme komplexným servisom, profesionálnym know-how a dlhoročnou skúsenosťou v tejto oblasti.

Komplexný servis obsahuje:

  • Vypracovanie riešenia chemickej úpravy vody „šitého“ pre Vašu potrebu (chemické produkty, zariadenie, servis).
  • Meranie a analytické vyhodnotenie parametrov systému v kontakte s vodou upravenou chemikáliami.
  • Pravidelné nastavovanie dávok chemických produktov podľa hodnôt nameraných parametrov upravenej vody.
  • Inštalácia a údržba meracích, dávkovacích a riadiacich zariadení pre úpravu vody.
  • Monitorovanie účinnosti zariadenia v kontakte s vodou upravenou chemikáliami.
  • Diagnostika a prevencia havarijných stavov zariadenia.
  • Poradenstvo chemického manažmentu.
Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2024 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok