Uzatvorené vodné okruhy (chladiace, teplovodné a horúcovodné)

Široká škála vysoko účinných chemických produktov pre úpravu vody - ošetrovanie uzatvorených vodných okruhov:

 • Stabilizátory tvrdosti - Inhibítory kryštalizácie inkrustov.
 • Inhibítory korózie.
 • Inhibítory tvorby usadenín – Dispergátory kalov.
 • Biocídy (Biocídne prípravky).
 • Stabilizátory pH.
 • Eliminátory rozpustného zvyškového kyslíku.
 • Multifunkčné prísady.


Aplikáciu chemických produktov podporujeme komplexným servisom, profesionálnym know-how a dlhoročnou skúsenosťou v tejto oblasti.

Komplexný servis obsahuje:

 • Vypracovanie riešenia chemickej úpravy vody „šitého“ pre Vašu potrebu (chemické produkty, zariadenie, servis).
 • Meranie a analytické vyhodnotenie parametrov systému v kontakte s vodou upravenou chemikáliami.
 • Pravidelné nastavovanie dávok chemických produktov podľa hodnôt nameraných parametrov upravenej vody.
 • Inštalácia a údržba meracích, dávkovacích a riadiacich zariadení pre úpravu vody.
 • Monitorovanie účinnosti zariadenia v kontakte s vodou upravenou chemikáliami.
 • Diagnostika a prevencia havarijných stavov zariadenia.
 • Poradenstvo chemického manažmentu.
Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2021 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok