Odstraňovanie usadenín novými technológiami

Odstraňovanie usadenín novými technológiami:

 • vodný kameň
 • kotlový kameň
 • kal
 • hrdza
 • oxidy kovov
 • zvyšky spaľovacieho procesu
 • mastnota a oleje
 • tuky
 • prach a vzdušné nečistoty
 • mikroorganické nečistoty (riasy, mach, huby, ulitníky, baktérie, ...)
 • biologické nečistoty

Použitie:

 • tepelné výmenníky
 • chladiče
 • kotly
 • chladiace veže
 • spaľovacie komory, pece
 • rozvodné potrubie
 • parovody
 • membrány systémov reverznej osmózy
 • nádrže, bazény
 • lapače tuku, lapače olejov
 • podlahy, ...

Technológie odstraňovania usadenín „za chodu“ ako aj “ pri odstávke“ zariadení.
Produkty s vysokým obsahom antikoróznych činidiel (žiadne riziko poškodenia čisteného zariadenia)!

Výhody pre zákazníka:

 • Zníženie prevádzkových nákladov.
 • Zvýšenie účinnosti zariadenia – max. výrobná kapacita.
 • Zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti výroby.
 • Zvýšenie životnosti zariadenia – zníženie nákladov na údržbu.
 • Ochrana životného prostredia.
Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2023 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok